Cách tính khối lượng bê tông chuẩn nhất 2023

Trong lĩnh vực xây dựng, việc biết cách tính khối lượng bê tông là bước cơ bản không thể bỏ qua. Bởi vì bê tông là loại vật liệu được sử dụng rộng rãi trong hầu hết các công trình kiến trúc, ống cống, cột điện, móng gạch, cầu đường và hàng rào. Việc sử dụng bê tông giúp cho các công trình xây dựng trở nên chắc chắn và kiên cố hơn.

Cách tính khối lượng bê tông chuẩn nhất 2023

Bê Tông Tươi Phú Lộc muốn chia sẻ với bạn đọc bài viết sau, tập trung vào 7 phương pháp tính khối lượng bê tông chính xác nhất hiện nay.

Mục đích của các cách tiến hành tính khối lượng bê tông tươi

Mục đích của việc tính toán khối lượng bê tông tươi là để đảm bảo rằng đủ lượng bê tông sẽ được sử dụng để xây dựng các cấu kiện xây dựng như sàn, tường, cột, móng và các công trình khác. Nếu lượng bê tông không đủ, công trình xây dựng có thể bị thiếu vật liệu, không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật hoặc gây ra rủi ro về mặt an toàn.

Tuy nhiên, nếu lượng bê tông sử dụng quá nhiều, điều này sẽ gây ra lãng phí vật liệu và làm tăng chi phí xây dựng. Do đó, việc tính toán chính xác khối lượng bê tông tươi sẽ giúp đảm bảo sự hiệu quả và tiết kiệm cho công trình xây dựng.

Ngoài ra, tính toán khối lượng bê tông tươi cũng giúp quản lý chất lượng bê tông và đảm bảo rằng độ chặt của bê tông đạt yêu cầu kỹ thuật. Nếu lượng nước hoặc các thành phần khác của bê tông không đúng, độ chặt của bê tông sẽ không đạt yêu cầu và gây ra các vấn đề về chất lượng và độ bền của công trình xây dựng.

Vì vậy, tính toán khối lượng bê tông tươi là một phần quan trọng trong quá trình thiết kế và thi công công trình xây dựng.

Tính toán được lượng bê tông tươi chính xác cần thiết để đặt mua từ các trạm chuyên sản xuất bê tông thương mại.

Công thức cách tính khối lượng bê tông 2023

Bê tông cọc vuông – bê tông cốt thép

VD: Công trình xây dựng cần phải xây dựng 20 cột BTCT hình chữ nhật, kích thước tiết diện là 400 x 600mm. Mỗi cột có chiều dài 8m và được chia làm 2 đoạn có chiều dài trung bình là 4m.

Để tính khối lượng bê tông và thép cần thiết cho việc xây dựng cột này, ta sử dụng công thức:

Vbt = Vbt Đ1 (số cột x thể tích cột Đ1) + Vbt Đ2 (số cột x thể tích cột Đ2)

Trong đó:

 • Vbt Đ1 là thể tích bê tông của đoạn cột Đ1, được tính bằng công thức Vbt Đ1 = (chiều dài trung bình đoạn cột Đ1) x (chiều rộng) x (chiều dày)
 • Vbt Đ2 là thể tích bê tông của đoạn cột Đ2, được tính bằng công thức Vbt Đ2 = (chiều dài trung bình đoạn cột Đ2) x (chiều rộng) x (chiều dày)
 • Số cột là số lượng cột cần thiết cho công trình
 • Thể tích cột Đ1 và Đ2 được tính bằng đơn vị mét khối (m3)

Áp dụng vào ví dụ trên, ta có thể tính được khối lượng bê tông và thép cần thiết cho việc xây dựng 20 cột như sau:

 • Thể tích cột Đ1: Vbt Đ1 = 4 x 0.4 x 0.6 = 0.96 m3
 • Thể tích cột Đ2: Vbt Đ2 = 4 x 0.4 x 0.6 = 0.96 m3
 • Tổng thể tích bê tông cần thiết: Vbt = (20 x 0.96) + (20 x 0.96) = 38.4 m3
 • Khối lượng thép cần thiết sẽ phụ thuộc vào yêu cầu kỹ thuật cụ thể của công trình và phải được tính toán riêng.

Xem thêm:

Cách tính khối lượng bê tông móng băng

Công thức tính khối lượng bê tông móng băng (đơn vị: mm)
Công thức tính khối lượng bê tông móng băng (đơn vị: mm)

Thể tích của khối bê tông lót được tính theo công thức

Vbt lót: (3,64+2,34) x 2 x 0,65 x 0,1 = 0,7774m3

Khối lượng bê tông móng được tính bằng công thức.

Vbt: (3,44 x 2+2,54 x 2) x (0.45 x 0.21+0.33 x 0.14+0.56 x 0.22) = 3,1562m3

Vbt lót = (chiều dài + chiều rộng) x 2 x độ dày x độ dày x tỉ trọng bê tông

Trong đó:

Chiều dài và chiều rộng là kích thước của củ khối bê tông lót

Độ dày là độ dày của lớp bê tông lót

Còn khối lượng bê tông móng được tính bằng công thức:

Vbt = diện tích x độ sâu x tỉ trọng bê tông

Trong đó:

Diện tích là diện tích ngang của móng, được tính bằng tổng diện tích các cạnh bên của móng

Độ sâu là chiều cao của móng (khoảng cách từ mặt đất đến đáy móng)

Tính khối lượng bê tông đài móng

Công thức tính khối lượng bê tông đài móng (đơn vị: mm)
Công thức tính khối lượng bê tông đài móng (đơn vị: mm)

Bước 1: Tính diện tích mặt bằng của móng đài Đ3

Mặt bằng của móng đài Đ3 có hình thang, vậy ta cần tính diện tích của hình thang đó. Công thức tính diện tích hình thang là:

S = (a + b) * h / 2

Trong đó:

 • a và b là độ dài của 2 đáy hình thang (đơn vị là mét)
 • h là chiều cao của hình thang (đơn vị là mét)

Trong bài toán, a = 1m (chiều dài của đài) và b = 1m + 0.43m = 1.43m (tổng chiều dài của 2 bên đài), h = 0.6m (chiều cao của đài). Thay các giá trị vào công thức ta có:

S = (1 + 1.43) * 0.6 / 2 = 1.129m2

Vậy diện tích của mặt bằng móng đài Đ3 là 1.129m2.

Bước 2: Tính khối lượng bê tông cần thiết cho 1 đài đài Đ3

Theo yêu cầu đề bài, độ dày của móng đài Đ3 là 0.7m. Vậy khối lượng bê tông cần thiết để đổ 1 đài Đ3 có thể tính bằng công thức sau:

V1 = S * h = 1.129m2 * 0.7m = 0.7903m3

Bước 3: Tính tổng khối lượng bê tông cần thiết cho 5 đài đài Đ3

Đề bài yêu cầu tính tổng khối lượng bê tông cần thiết cho 5 đài đài Đ3. Vậy ta cần nhân khối lượng bê tông của 1 đài đài Đ3 với số lượng đài đài Đ3 yêu cầu trong công trình. Tổng khối lượng bê tông cần thiết cho 5 đài đài Đ3 có thể tính bằng công thức sau:

Vbt = 5 * V1 = 5 * 0.7903m3 = 3.9515m3

Vậy tổng khối lượng bê tông cần thiết để xây dựng 5 đài đài Đ3 là 3.9515m3.

Cách tính khối lượng bê tông sàn

Công thức tính khối lượng bê tông sàn (đơn vị: mm)
Công thức tính khối lượng bê tông sàn (đơn vị: mm)

Công thức tính khối lượng của bê tông chuẩn xác sẽ có dạng là: Vbt = D x R x H (m3).

=> Trong đó:

 1. D là kích thước chiều dài của công trình
 2. R: là chiều rộng của khối bê tông;
 3. H: là chiều cao hay chiều dày của hạng mục (Từ 0.2 – 0.3m cho đường và 0.08 – 0.14m cho nhà dân dụng).

Cách tính khối lượng bê tông cột

Cách tính khối lượng bê tông cột
Cách tính khối lượng bê tông cột

Công thức được sử dụng để tính khối lượng bê tông của mỗi cột là:

V = Số lượng * Chiều cao * Tiết diện cột

Trong đó:

 • Số lượng: số lượng cột cần xây dựng
 • Chiều cao: chiều cao của từng cột
 • Tiết diện cột: diện tích của tiết diện cột

Áp dụng công thức, ta tính được khối lượng bê tông của mỗi cột như sau:

 • Khối lượng bê tông của cột C1: V = 4 * 12,267 * 0,22 * 0,22 = 2,3749 m3
 • Khối lượng bê tông của cột C2: V = 8 * 13,244 * 0,22 * 0,22 = 5,1281 m3
 • Khối lượng bê tông của cột C3: V = 2 * 11,2 * 0,22 * 0,22 = 1,0842 m3

Tổng khối lượng bê tông của 12 cột là: Vbt cột = 2,3749 + 5,1281 + 1,0842 = 8,5872 m3

Vậy tổng khối lượng bê tông cần sử dụng cho việc xây dựng các cột này là 8,5872 m3.

Tính khối lượng bê tông đổ đường

Công thức tính thể tích khối đổ bằng bê tông: Vbt = DxRxH (m3)

Trong đó:

 • Vbt: thể tích bê tông cần sử dụng (đơn vị m3)
 • D: kích thước chiều dài của hạng mục cần đổ, ví dụ như đường, sân,…
 • R: chiều rộng của toàn bộ khối đổ
 • H: kích thước chiều cao hay chỉ số chiều dày của hạng mục.

Bảng tính khối lượng phần ngầm

Trạm Bê Tông Tươi xin gửi đến quý bạn đọc bảng tính khối lượng phần ngầm chính xác nhất hiện nay:

Bảng tính khối lượng phần ngầm
Bảng tính khối lượng phần ngầm
Bảng tính khối lượng phần ngầm
Bảng tính khối lượng phần ngầm

 

Xem thêm:

Bảng tính khối lượng cột

Trạm Bê Tông Tươi xin gửi đến quý bạn đọc bảng tính khối lượng cột chính xác nhất hiện nay:

Bảng tính khối lượng cột
Bảng tính khối lượng cột

Bảng tính khối lượng cột

Bảng tính khối lượng bê tông, cốp pha dầm

Trạm Bê Tông Tươi xin gửi đến quý bạn đọc bảng tính khối lượng bê tông, cốt pha dầm chính xác nhất hiện nay:

Bảng tính khối lượng bê tông, cốp pha dầm
Bảng tính khối lượng bê tông, cốp pha dầm

Xem thêm:

Lưu ý khi tính khối lượng bê tông trong xây dựng

Khi tính khối lượng bê tông trong xây dựng, cần lưu ý một số điểm quan trọng sau đây:

 1. Xác định đúng kích thước và chiều cao của khối bê tông để tính thể tích chính xác.
 2. Tính toán chiều dày của khối bê tông phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, giúp tăng độ bền của công trình.
 3. Sử dụng đúng công thức tính khối lượng bê tông và các thông số kỹ thuật tương ứng, như chiều rộng, chiều cao, độ dày, diện tích…
 4. Chú ý đến đơn vị đo lường khi tính toán khối lượng bê tông, thường là mét khối (m3) hoặc khối lượng (kg).
 5. Khi thực hiện việc đổ bê tông cần lưu ý đảm bảo độ cứng của bê tông, tránh làm ảnh hưởng đến tính năng của công trình.
 6. Thực hiện kiểm tra độ dày và độ chắc chắn của bê tông trước khi sử dụng để đảm bảo tính an toàn cho công trình.

Những hệ luỵ nếu tính khối lượng bê tông sai

Nếu tính khối lượng bê tông sai, có thể gây ra những hệ lụy như sau:

 1. Thiếu khối lượng bê tông: Nếu khối lượng bê tông được tính thấp hơn so với thực tế, cấu trúc xây dựng có thể bị yếu và không đáp ứng được yêu cầu mức độ chịu tải, gây nguy hiểm cho người sử dụng.
 2. Thừa khối lượng bê tông: Nếu khối lượng bê tông được tính cao hơn so với thực tế, sẽ gây lãng phí tài nguyên và chi phí xây dựng sẽ tăng lên.
 3. Chất lượng bê tông không đảm bảo: Nếu khối lượng bê tông không được tính chính xác, sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng bê tông, khiến cho cấu trúc xây dựng không đạt được độ bền và tuổi thọ mong muốn.
 4. Ảnh hưởng đến thời gian thi công: Nếu tính sai khối lượng bê tông, công việc đổ bê tông sẽ mất thời gian hơn so với dự kiến, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
 5. Không đảm bảo an toàn lao động: Nếu cấu trúc xây dựng không đáp ứng được mức độ chịu tải do tính sai khối lượng bê tông, nhân viên thi công sẽ phải thực hiện công việc trong môi trường không an toàn.
 6. Công ty CỔ PHẦN BÊ TÔNG PHULOC
 7. Hotline: 0903.071.734
 8. Địa Chỉ:17 Phạm Hùng, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè TPHCM.
 9. Website: https://betongphuloc.vn         
Đánh Giá post
0/5 (0 Reviews)
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo
Chat ngay
0903.071.734