Cách tính mét khối gỗ, ván, bê tông, nước, đất, cát chuẩn dễ hiểu nhất

Cách tính mét khối vật liệu xây dựng chi tiết nhất

Công thức tính m3 bê tông tươi

Để tính thể tích của bê tông tươi, chúng ta cần biết độ dày, chiều rộng và chiều dài của khuôn bê tông và lượng bê tông cần thiết để đổ vào khuôn. Công thức tính thể tích của bê tông tươi như sau:

Thể tích bê tông tươi = Độ dày x Chiều rộng x Chiều dài (đơn vị: m3)

Ví dụ, giả sử chúng ta muốn đổ một lớp bê tông tươi với độ dày là 10 cm, chiều rộng là 2 m và chiều dài là 5 m. Nếu tính tỷ trọng của bê tông tươi là 2,4 t/m3, ta có thể tính thể tích của bê tông tươi và lượng bê tông cần thiết như sau:

Thể tích bê tông tươi = Độ dày x Chiều rộng x Chiều dài

= (10 cm / 100 cm/m) x 2 m x 5 m = 1 m3

Xem thêm:

Bảng giá bê tông tươi TPHCM chi tiết mới nhất

Với 3 chi nhánh trên khắp địa bàn TP HCM, Bê tông Phú Lộc cam kết mang tới cho quý khách hàng dịch vụ cung cấp bê tông chất lượng, đạt chuẩn với giá thành cạnh tranh.

Báo giá cụ thể như sau:

Bảng giá bê tông tươi TPHCM chi tiết mới nhất
Bảng giá bê tông tươi TPHCM chi tiết mới nhất

Lưu ý:

 • Báo giá trên chưa bao gồm VAT + chi phí vận chuyển
 • Liên hệ HOTLINE 0903 071 734 để nhận báo giá chính xác ở thời điểm đọc bài

Cách tính mét khối (m3)

Cách tính thể tích của một khối hình lập phương là:

Thể tích = Chiều dài x chiều rộng x độ dày

Trong đó, “Cạnh” là độ dài của cạnh của khối hình lập phương. Ví dụ, nếu cạnh của khối hình lập phương là 2 mét, thì thể tích của khối hình đó sẽ là:

Thể tích = 2m x 2m x 2m = 8 m3

Vì vậy, để tính thể tích của một khối hình lập phương, bạn chỉ cần nhân cạnh của nó với chính nó ba lần.

Cách tính mét khối
Ví dụ minh hoạ công thức tính m3

Cách tính m3 gỗ

Lấy ví dụ một khối gỗ có các kích thước cụ thể như sau thì có bao nhiêu thanh gỗ?

Một thanh gỗ có kích thước lần lượt là

 • Chiều dài: 150cm
 • Chiều rộng: 6cm
 • Chiều dày: 3cm

Cách tính: Số lượng thanh gỗ = Thể tích khối gỗ / (Chiều dài thanh gỗ x Chiều rộng thanh gỗ x Chiều dày thanh gỗ / 1.000.000)

Khối gỗ này có thể tích : 150 x 6 x 3 = 2700cm3.

Vậy số thanh gỗ trong khối gỗ này là: 1.000.000 : 2700 = 370,37 tức 371 thanh gỗ.

Thử lại: (150 x 6 x 3 x371) : 1.000.000 = 1,0017 tương đương 1 khối gỗ.

Công thức tính m3 gỗ xẻ

Để tính thể tích của gỗ xẻ, chúng ta cần biết kích thước của gỗ theo hai chiều: chiều dài và chiều rộng. Ta sẽ tính thể tích của từng khúc gỗ xẻ, rồi cộng lại để tính toàn bộ thể tích của gỗ xẻ.

Công thức tính thể tích của một khúc gỗ xẻ như sau:

Thể tích khúc gỗ xẻ = Chiều dài x Chiều rộng x Độ dày / 1.000.000 (đơn vị: m3)

Ví dụ, ta có một khúc gỗ xẻ có kích thước như sau:

Chiều dài: 2 m Chiều rộng: 0,2 m Độ dày: 0,05 m

Áp dụng công thức tính thể tích khúc gỗ xẻ, ta có:

Thể tích khúc gỗ xẻ = 2m x 0,2m x 0,05m / 1.000.000 = 0,000002 m3

Giả sử ta có 100 khúc gỗ xẻ như vậy, thì tổng thể tích của gỗ xẻ sẽ là:

Tổng thể tích gỗ xẻ = Số khúc gỗ xẻ x Thể tích khúc gỗ xẻ

Tổng thể tích gỗ xẻ = 100 x 0,000002 m3 = 0,0002 m3

Vậy, tổng thể tích của 100 khúc gỗ xẻ có kích thước như trong ví dụ là 0,0002 m3.

Công thức tính m3 gỗ tròn

Công thức tính m3 gỗ hình tròn
Công thức tính m3 gỗ tròn

Để tính thể tích của gỗ tròn, chúng ta cần biết đường kính của gỗ. Công thức tính thể tích của gỗ tròn như sau:

Thể tích gỗ tròn = π x (Đường kính)² / 4 x Chiều dài / 1.000.000 (đơn vị: m3)

Trong đó, π (pi) có giá trị xấp xỉ là 3.14.

Ví dụ, ta có một khúc gỗ tròn có đường kính 50 cm và chiều dài 2 m. Áp dụng công thức trên, ta có:

Thể tích gỗ tròn = 3.14 x (50cm)² / 4 x 2m / 1,000,000 = 0.0196 m3

Vậy, thể tích của khúc gỗ tròn này là 0.0196 m3.

Lưu ý rằng đường kính của gỗ thường được đo bằng đơn vị cm, nên khi sử dụng công thức trên ta cần chuyển đơn vị đường kính sang mét bằng cách chia cho 100.

Công thức tính m3 ván

Để tính thể tích của ván, chúng ta cần biết kích thước của ván theo ba chiều: chiều dài, chiều rộng và độ dày. Công thức tính thể tích của ván như sau:

Thể tích ván = Chiều dài x Chiều rộng x Độ dày / 1,000,000 (đơn vị: m3)

Ví dụ, ta có một tấm ván có kích thước như sau:

Chiều dài: 2 m Chiều rộng: 0,2 m Độ dày: 0,02 m

Áp dụng công thức tính thể tích ván, ta có:

Thể tích ván = 2m x 0,2m x 0,02m / 1,000,000 = 0,0000008 m3

Vậy, thể tích của tấm ván trong ví dụ là 0,0000008 m3.

Công thức tính m3 đất

Để tính thể tích của đất, chúng ta cần biết diện tích xuyên tâm của miếng đất và độ dày của lớp đất đó. Công thức tính thể tích đất như sau:

Thể tích đất = Diện tích xuyên tâm x Độ dày (đơn vị: m3)

Ví dụ, giả sử chúng ta có một miếng đất hình tròn với bán kính là 5 m và độ dày lớp đất là 0,5 m. Để tính thể tích của lớp đất đó, ta áp dụng công thức như sau:

 • Diện tích xuyên tâm của miếng đất = π x (bán kính)² / 2 = π x (5m)² / 2 = 39,27 m2
 • Độ dày của lớp đất = 0,5 m

Thể tích đất = Diện tích xuyên tâm x Độ dày = 39,27 m2 x 0,5 m = 19,64 m3

Vậy, thể tích của lớp đất đó là 19,64 m3.

Công thức tính m3 gỗ hình vuông

Để tính thể tích của một khối gỗ hình vuông, chúng ta cần biết độ dài cạnh của khối gỗ đó. Công thức tính thể tích của khối gỗ hình vuông như sau:

Thể tích gỗ hình vuông = Cạnh x Cạnh x Cạnh / 1,000,000 (đơn vị: m3)

Ví dụ, giả sử chúng ta có một khối gỗ hình vuông với độ dài cạnh là 50 cm. Để tính thể tích của khối gỗ đó, ta áp dụng công thức như sau:

Thể tích gỗ hình vuông = Cạnh x Cạnh x Cạnh / 1,000,000

= (50 cm x 50 cm x 50 cm) / 1,000,000

= 0,125 m3

Vậy, thể tích của khối gỗ hình vuông trong ví dụ là 0,125 m3.

Công thức tính m3 gỗ hình chữ nhật

Để tính thể tích của một khối gỗ hình chữ nhật, chúng ta cần biết độ dài các cạnh của khối gỗ đó. Công thức tính thể tích của khối gỗ hình chữ nhật như sau:

Thể tích gỗ hình chữ nhật = Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao / 1,000,000 (đơn vị: m3)

Ví dụ, giả sử chúng ta có một khối gỗ hình chữ nhật với chiều dài là 100 cm, chiều rộng là 50 cm và chiều cao là 20 cm. Để tính thể tích của khối gỗ đó, ta áp dụng công thức như sau:

Thể tích gỗ hình chữ nhật = Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao / 1,000,000

= (100 cm x 50 cm x 20 cm) / 1,000,000

= 0,100 m3

Vậy, thể tích của khối gỗ hình chữ nhật trong ví dụ là 0,100 m3.

Công thức tính m3 nước

Khi tính m3 nước sẽ có nhiều trường hợp khác nhau. Bạn cần xác định đúng trường hợp của mình để áp dụng công thức cho chính xác!

Tính khối lượng nước tròn hộp hình vuông, hình chữ nhật:

V = Chiều dài x chiều rộng x độ sâu

Tính khối lượng nước trong hộp hình tròn

V = Bán kính x bán kính x độ sâu x pi

Tính khối lượng nước không có hình dáng xác định:

Với những trường hợp không có hình dạng cụ thể như trên bạn có thể tính độ sâu bằng cách tính trung bình cộng của độ sâu tối đa và độ sâu tối thiểu.

Độ sâu trung bình = (Độ sâu ở chỗ cuối nông + độ sâu ở chỗ cuối sâu)/2

Khối lượng nước hình chữ nhật = Chiều dài x chiều rộng x độ sâu trung bình

Công thức tính m3 bê tông móng cọc

Dưới đây là cách tính thể tích bê tông móng cọc của một công trình, bao gồm hai phần: đài móng và dầm móng. Hãy xem bản vẽ chi tiết dưới đây để hiểu rõ hơn về các kích thước của phần móng cọc.

Để tính thể tích đài móng cọc, ta áp dụng công thức: chiều dài x chiều rộng x chiều cao x tỷ trọng bê tông.

Với đài móng ĐC 1 có kích thước 700x700x600mm, thể tích bê tông cần là: 0.7 x 0.7 x 0.6 x 10 = 3.43 m3.

Với đài móng ĐC 2 có kích thước mặt cắt 300x600mm và chiều dài 1m, thể tích bê tông cần là: 1 x 0.6 x 0.7 x 8 = 3.36 m3.

Vậy tổng thể tích bê tông của cả hai đài móng là 3.43 + 3.36 = 6.79 m3.

Bản vẽ chi tiết đài móng và dầm móng
Bản vẽ chi tiết đài móng và dầm móng

Tính thể tích bê tông dầm móng

Công thức tính thể tích bê tông dầm móng được áp dụng từ kích thước dầm móng và số lượng được ghi rõ trong bản vẽ chi tiết. Kết quả được tính theo đơn vị khối mét.

1 GM1: 1.368 GM4 1.0872 TM2 0.07216
2 GM5 6.4224 GM3 1.8027 BT1-1 0.24552
3 GM6 1.44 GM8 0.49896 BT1-2 0.35244
4 GM7 0.8217 GM9 0.5016 CC1 0.13068
5 GM2 1.602 TM1 1.95316 MG1-1 0.2002

Cụ thể, theo bảng trên, ta có tổng thể tích của bê tông dầm móng là 18.49 khối. Do đó, để đổ móng bằng bê tông, cần sử dụng 25.28 m3 bê tông. Việc đổ bê tông móng cọc tốn kém hơn nhiều so với các loại móng đơn khác.

Định nghĩa bê tông trong xây dựng

Bê tông thương phẩm là một vật liệu xây dựng được làm từ các thành phần chính gồm xi măng, cát, sỏi và nước, kết hợp với các phụ gia như phụ gia chống đông, phụ gia tăng cứng và phụ gia tạo hình. Bê tông thường được sử dụng để làm các cấu kiện xây dựng, bao gồm tường, sàn, móng, cột và các công trình khác.

Quá trình sản xuất bê tông thương phẩm bao gồm việc pha trộn các thành phần trên theo tỉ lệ cụ thể để tạo ra hỗn hợp đồng nhất, sau đó đổ vào khuôn để đông cứng. Quá trình đông cứng này là quá trình hydrat hóa, trong đó xi măng tương tác với nước để tạo thành liên kết vững chắc giữa các hạt cát và sỏi.

Định nghĩa bê tông trong xây dựng
Định nghĩa bê tông trong xây dựng

Xem thêm:

Để sử dụng bê tông tươi đúng cách, cần tuân thủ một số nguyên tắc sau đây:

 1. Chọn loại bê tông tươi có giá bê tông tươi phù hợp với công trình: Các loại bê tông có tính chất và ứng dụng khác nhau, vì vậy cần lựa chọn loại bê tông phù hợp với yêu cầu của công trình. Ví dụ, bê tông thường được sử dụng cho các công trình xây dựng nhà cửa, trong khi bê tông chịu lực cao được sử dụng cho các công trình cầu đường, công trình chịu tải nặng.
 2. Tuân thủ quy trình pha trộn: Cần tuân thủ quy trình pha trộn bê tông đúng cách, đảm bảo các thành phần được pha trộn đồng đều và đúng tỉ lệ. Quá trình pha trộn không chỉ đảm bảo chất lượng của bê tông, mà còn đảm bảo an toàn cho người thực hiện.
 3. Đảm bảo chất lượng vật liệu: Chất lượng của các thành phần của bê tông, như xi măng, cát, sỏi và nước cũng ảnh hưởng đến chất lượng của bê tông. Vì vậy, cần đảm bảo chất lượng của các thành phần này trước khi sử dụng.
 4. Đảm bảo độ ẩm phù hợp: Độ ẩm của bê tông đóng vai trò quan trọng trong quá trình đông cứng và ảnh hưởng đến độ bền của bê tông. Vì vậy, cần đảm bảo độ ẩm phù hợp khi đổ bê tông, tránh đổ bê tông quá khô hoặc quá ướt.
 5. Tuân thủ quy trình đổ bê tông: Quy trình đổ bê tông cũng cần được thực hiện đúng cách, đảm bảo bê tông được đổ đều và không bị lỗ hổng hoặc rạn nứt. Ngoài ra, cần đảm bảo bê tông được uốn cong một cách chính xác để đảm bảo tính thẩm mỹ của công trình.
 6. Chăm sóc và bảo quản bê tông: Sau khi đổ bê tông, cần chăm sóc và bảo quản bê tông để đảm bảo quá trình đông cứng diễn ra đúng cách và đảm bảo độ bền của bê tông. Nếu cần thiết, cần thực hiện các biện

Công ty CỔ PHẦN BÊ TÔNG PHÚ LỘC

Hotline: 0903.071.734

Địa Chỉ:17 Phạm Hùng, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè TPHCM.

Website: https://betongphuloc.vn          

Đánh Giá post
0/5 (0 Reviews)
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo
Chat ngay
0903.071.734