Chính sách bảo hành

Tất cả sản phẩm mà công ty bê tông Phú Lộc cung cấp đều đảm bảo đầy đủ các giấy tờ bảo hành chất lượng sản phẩm, đúng như những thông tin đã đi kèm trong hợp đồng hai bên ký kết. 

Điều kiện bảo hành

Điều kiện bảo hành sản phẩm miễn phí:

  • Sản phẩm bị lỗi do công ty cung cấp
  • Sản phẩm nằm trong danh mục được bảo hành.
  • Sản phẩm còn nằm trong thời gian bảo hành ghi trên phiếu hoặc hợp đồng.

Những sản phẩm không được bảo hành hoặc bảo hành cần mất thêm chi phí:

  • Những sản phẩm không nằm trong hạng mục bảo hành.
  • Sản phẩm hết thời gian bảo hành
  • Sản phẩm hỏng do khách hàng tự ý can thiệp

Thời hạn bảo hành

Về thời hạn bảo hành sẽ tùy theo từng sản phẩm. Thời gian cụ thể sẽ được kê khai đầy đủ trong hợp đồng cũng như phiếu bảo hành. 

Phương thức áp dụng bảo hành

Địa điểm bảo hành

Địa điểm bảo hành sẽ được đơn vị ghi chú trong hợp đồng. Khách hàng sẽ được đội ngũ tư vấn chăm sóc khách hàng hỗ trợ làm các thủ tục để được bảo hành một cách nhanh chóng, kịp thời nhất. Khách hàng có thể liên hệ tới địa chỉ

  • Địa chỉ: 
  • Điện thoại: 
  • Website: 

Thời gian thực hiện bảo hành

Khi nhận được thông tin đơn vị sẽ cử các kỹ thuật viên đến công trình xem xét, nếu sản phẩm nằm trong điều kiện và hạng mục được bảo hành công ty sẽ thực hiện đúng như cam kết.

0/5 (0 Reviews)